Alle aspecten van het loodgietervak worden door geschoolde monteurs uitgevoerd. De riolering, de hemelwaterafvoeren, de zinkengoten, de gasleiding en de waterleiding, alles wordt gemonteerd zoals vooraf op de installatietekening is ontworpen.